15/03/2009

Despois do naufraxio (e ...): explicacións e advertencias

Tras a brillante explicación de Lándoa, o intelixente desmiuzado estatístico de Calidonia e a feliz recuperación desta lúcida folla de advertencias, publicada por Xaime Subiela en Tempos Novos en 2005, máis nada teño eu que especular. Confiemos en quedar aprendidos para outras travesías.

Sem comentários: