01/02/2007

Castelao non tiña reloxo

Entre amolado e irónico, durante a súa estadía parisiense, escribe no seu Diario de 1921: «Teño a manía de non mercar un reló porque tódolos amigos téñeno pra me dicir a hora a min. Coma estou soio i eiquí todo se fai a horas fixas pensei en mercar un...» Unha metáfora do nacionalismo de onte. Medía o tempo con horas prestadas. Todo nel adquiría a dimensión dunha eternidade teleolóxica.

Alguén describiu Galiza como o país onde todo estaba por vir e nada chegaba. Aínda que «os tempos son chegados», apenas nada ten prazo. Non é estraño tampouco que nos sorprendamos pola actualidade de textos de denuncia do nacionalismo que suman case cen anos. As cousas da res publica tiñan unha medida discrecional que non era a medida do tempo. Co cambio político de 2005 os herdeiros de Castelao recibiron un reloxo. E con el a vertixe. Agora o PP esíxelle data a todo e mesmo o BNG reflexionou xa sobre a conveniencia do cambio de fuso horario. O mal non está aí, o problema é que o tempo corre afusquinadamente achegándonos sen remedio a 2008. O ano da reválida. De todas maneiras, para algúns semella que o tempo non se move.

6 comentários:

Cesare disse...

"Aspiramos a seguir desenvolvendo medios propios, agora que a nosa web ten máis de 1000 visitantes diarios"

"
Facemos traballos complementarios, sobre todo nestes momentos para preparar as municipais, e por iso é difícil trazar un límite claro. Pódese dicir que Comunicación ten responsabilidade na redacción das mensaxes, no que é o texto, mentres que Propaganda deseña a imaxe das campañas mediáticas."


meudeus, como está o patio.

cando vexo estas cousas médrame tanta confianza en vostede...

Julicheiro disse...

Agora toca que dentro da fronte arrimemos todos o ombro, anque, francamente, non lle vexo boa pinta. E o que é peor, non sei se nos o faríamos mellor.

Ian disse...

Anímese Julicheiro! Se despois das turbulencias suicidas que leva padecendo neste último ano a fronte das tres letras, agora arrimamos o ombreiro (e a intelixencia) todos só podemos ir a mellor. Aínda que comparto as reservas e veremos até onde somos quen de crear condicións que nos permitan acaroar ilusións, ideas e esforzos.

Julicheiro disse...

Oxalá teña vostede razón, porque se a xente se sinte defraudada pola actuación do BNG no Goberno vainos levar moito ós nacionalistas recobra-la confianza da cidadanía. E a nosa, que tamén anda tocada.
Pero para iso todos, incluído o portavoz nacional, debemos crea-las condicións para que se dea o consenso necesario e o Bloque volva se-la casa común do nacionalismo. E logo, o tempo dirá canto podemos alonga-la fronte. Saúdos.

o paneleiro fálico disse...

Vale, reconheço que a minha experiência no campo da comunicaçom é nengum e no da propaganda o que Você em grande parte ja conhece. Suponho que é por isso polo que nom lhe vejo ao artigo esse com a secretária nem problema nem virtude. Mas quando você o cita é porque há algo que lhe chama a atençom ou que acha significativo. Que cousa é?

Reformar Casa disse...

empresa de reformas en madrid

precio y ofertas de reformas

empresa de reformas

reformar cocina en madrid

reformas

presupuesto reformas

reformar local comercial en madrid

reformar baño en madrid

reformar casa en madrid

reformar cocina

reformar baño

reformar casa

reformar local comercial

reformar piso en madrid

empresa de reformas

reformar piso en madrid