05/04/2005

Incalculábel

Lembraba Joaquín Estefanía, en El País, unha estimación feita polo economista norteamericano John Kenneth Galbraith que estableceu que, a efectos prácticos, a memoria dos desastres financeiros dura como máximo 20 anos. Ao parecer, son precisas dúas décadas para remotar a pegada negativa que un sonado fracaso económico deixa nos emprendedores e investidores. Pero canto persiste a memoria dun gran fracaso político? Tras o fundimento do Goberno Tripartito houbo que aturar 15 anos de maiorías absolutas do Partido Popular en Galiza. Despois dos erros do tardofelipismo, houbo que apandar con oito anos de goberno conservador do Estado. De non lograr derrotar a Fraga nesta tirada, canto van durar os efectos psicopolíticos deste novo e derramado intento?