02/03/2008

Diario de Colombia

Baltasar Porcel, en La Vanguardia dominical, carga tinturas contra o castrismo e o castrismo poscastrista. Como todo vale hai que enzoufar a memoria do Che Guevara: «Quen se largou a Colombia, en antecedente desas bestas guerrillas FARC actuais. Léase o seu diario ao respecto: malia ser asmático, meteuse na humidade da selva, e non deu pé con bola...» E o mallorquín segue demostrando coñecementos: «A sonada revolución de Sierra Maestra, á parte de derrubar ao zafio tirano Machado...»

Porcel é un profesional da literatura e da opinión ao que La Vanguardia debería esixirlle algo máis que unha desvergonzada exhibición de ignorancia. O Che largouse a Bolivia, cousa que Porcel debería saber se é certo que leeu o Diario ao que fai referencia na súa columna. E o tirano (Gerardo) Machado morreu en 1933 polo que malamente puido ser derrocado pola insurxencia do Movemento 26 de Xullo. A revolución supuxo si a caída de Fulgencio Batista, que fuxiu de Cuba cara a Santo Domingos o primeiro de xaneiro de 1959. Como dicía a cantaruxada dos cativos: «Melchor, Gaspar y Baltasar iba saltar y se cayó».